Θεραπευτική προσέγγιση

Η μέθοδος που ακολουθώ είναι μια ψυχοσωματική και κατ’ επέκταση ολιστική μέθοδος θεραπείας που αντιμετωπίζει αιτιολογικά- και μάλιστα χωρίς φάρμακα - την όποια ψυχική δυσλειτουργία.

Ο τρόπος προσέγγισης βασίζεται στις αρχές της ψυχοθεραπευτικής μεθόδου του ψυχιάτρου Στέφανου Κουρτίδη (Σύστημα Επιβίωσης , Θεωρία της ανθρώπινης πράξης, εκδόσεις University Studio Press).

Η όλη θεραπευτική διαδρομή είναι ένα βιωματικό ταξίδι αυτογνωσίας στα βάθη του ψυχισμού.

Ο θεραπευόμενος αντιμετωπίζεται ως ψυχοσωματική ολότητα. Το διαγνωστικό και θεραπευτικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην σωματική λειτουργία. Ψυχή και σώμα, νους και σώμα αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται.

Οι απόψεις αυτές, είναι καλά εδραιωμένες από τις σύγχρονες θεωρίες των νευροεπιστημών και της ιατρικής.

 

Όταν είμαστε αγχωμένοι, οργισμένοι, φοβισμένοι, αυτό αντανακλάται άμεσα στο σώμα μας και επηρεάζει τις λειτουργίες του. Αντιστρόφως, όταν το σώμα μας νοσεί, επηρεάζει άμεσα την ψυχική μας διάθεση.

Συγκίνηση ανεξάρτητη από το σώμα δεν υπάρχει. Στο συγκινησιακό βίωμα, οι σωματικές λειτουργίες είναι πρωτογενείς και οι συγκινησιακές εκδηλώσεις δευτερογενείς, είναι η συνείδηση των σωματικών αντιδράσεων καθώς συμβαίνουν και αφού έχουν συμβεί. Αν από την όποια συναισθηματική ένταση αφαιρέσουμε την συμμετοχή της σωματικής διάστασης, δεν απομένει τίποτα από το συναίσθημα.

Η όποια ψυχοπαθολογία έχει τις ρίζες της σε ασυνείδητες- νοσηρές σωματικές δομές και λειτουργίες.

Η θεραπεία, λοιπόν, στοχεύει στην αποδιοργάνωση αυτών των νοσηρών δομών.

 

Ο οργανισμός μας διαθέτει ασυνείδητες, αυτόνομες, αυτοθεραπευτικές δυνατότητες.

Η ενεργοποίηση και η αξιοποίησή τους οργανώνει τον/την ασθενή σε ολοένα και υγιέστερες ψυχοσωματικά θέσεις.

Παράδειγμα: Όταν δημιουργείται ένα μικρό εξωτερικό τραύμα, ο οργανισμός λειτουργεί αυτόνομα αυτοθεραπευτικά και το τραύμα επουλώνεται χωρίς την συνειδητή συμμετοχή μας στις διεργασίες επούλωσής του.

Διαθέτουμε παρόμοια ικανότητα αυτοΐασης και για την θεραπεία των ψυχικών παθήσεων.

 

"Υπάρχει μια δύναμη.

Που κρατάει σε ισορροπία την ζωή.

Διατηρεί ό,τι είναι υγιές.

Αποκαθιστά ό,τι έχει διαταραχθεί

Και πάντα βρίσκει τον δρόμο

Για να πετυχαίνει τον σκοπό της"

[Iπποκράτης]